ibrahimkocabas06@gmail.com

İletişim

Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
B-305
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 4830

ibrahimkocabas06@gmail.com

Duyurular