İletişim

Arş. Gör., Dr. Ekin KIPÇAK
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Proses ve Reaktör Tasarımı
A-333
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 4779
Fax: +90 (212) 383 4725