Münevver olmak için önce insan olmak lâzım. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer . Münevver kendi kafasıylɑ düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişidir. Münevveri münevver yapan; 'uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüstür/ Cemil Meriç