İletişim

Arş. Gör., Dr. A. Yiğit ARABUL
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği
EEF Binasi C-114
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5859
Fax: +90 (212) 383 5858